Kaj je EI?

1Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energijski učinkovitosti stavb, ki je bila sprejeta in uzakonjena v slovenski energetski zakon EZ1 v skladu z Evropsko direktivo. Lastniku, najemniku ali kupcu nepremičnine poda informacije o porabi energije (varčnosti oz. potratnosti stavbe) in s tem sliko o predvidenih obratovalnih stroških. V vsaki energetski izkaznici (razen za novogradnje in najem) so podane stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti stavbe v skladu s pravili stroke in stanjem tehnike. Lastniki stavbe dobijo tehnične in ekonomske smernice za lažje odločanje pri pravilni izbiri ukrepov za učinkovito znižanje rabe energegije v stavbi.