Kdaj EI ni potrebna?

3Lastniki stavbe, stanovanja ali njenega posameznega ne potrebujejo EI ko senepremičnina:
• Odda v najem za obdobje, krajše od enega leta oz. če je najemnik imel predhodno prijavljeno stalno ali začasno prebivališče oz. ob podaljšanju obstoječe pogodbe.
• Proda v primeru izkazane javne koristi za razlastitev.
• Proda v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku.
• Proda ali odda nepremičnina, ki je v lasti Republike Slovenije ali lokalne skupnosti, ki je prešla v last na podlagi sklepa o dedovanju.

EI ni potrebna za sledeče stavbe:
• Stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine.
• Stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti.
• Industrijske stavbe in skladišča.
• Nestanovanjske kmetijske stavbe (če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanjenotranjih klimatskih pogojev)
• Enostavne in nezahtevne objekte.
• Samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.