Kdaj je potrebna EI?

2Lastniki stavbe, stanovanja ali njenega posameznegadela potrebujejo EI ko se nepremičnina:
• Prodaja in oglašuje.
• Odda v najem za več kot eno leto.
• Pri novogradnjah je sestavni del PIDa.
• Za vse javne stavbe s površino večjo od 500 m2 (od 9. julija 2015 pa bo ta površina 250 m2)

Upravljavec stavbe mora na vidno mesto namestiti EI.