Kdo lahko izdela in izda EI? Veljavnost EI?

5• EI lahko izdelajo samo neodvisni strokovnjaki za izdelavo energetskih izkaznic s pridobljeno uradno licenco od Ministrstva za infrastrukturo in prostor.
• EI lahko izda le pooblaščenapravna ali fizična osebe s pridobljenim javnim pooblastilom pristojnega ministrstva.

Naše podjetje ima vsa potrebna pooblastila in izkušnje za izdelavo in izdajo energetskih izkaznic !

• Veljavnost EI po izdaji je 10 let.
• Pred pretekom 10 let je možno izdelati novo EI (priporočljivo če se so po izdaji EI izvedli večji energetski sanacijski ukrepi).
• V primeri ko je lastnik posameznega dela stavbe v večstanovanjskistavbi,že pridobil EI za ta posamezni del je lahko le ta razveljavljena v primeru, da se naroči in izdela EI za celotno stavbo.